نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی از مهم ترین پروفیل های ساختمانی می باشد که به صورت مرکب و منفرد در ساختمان ها به کار میرود . نبشی جهت اتصالات پل ها به ستون ها و یا تیرآهن ها به بیم های باربر و اتصالات ستون ها به صفحات در فوندانسیون ، هم چنین برای ساختن ستون و خرپا به کار می رود .

 

این مجموعه با تولید و عرضه انواع نبشی در سایزهای 8 الی 12 پاسخگو نیاز بازار بوده و برند این مجموعه نامی آشنا در صنعت و بازار فولاد کشور می باشد.

 

 

a X s

r1

r2

F

G

e

w

v1

Jx=Jy

Wx=Wy

ix=iy

Jξ

iξ

Jη

Wη

iη

mm

mm

mm

cm2

kg/m

cm

cm

cm

cm4

cm3

cm

cm4

cm

cm

cm3

cm

80 X 7

10

5

10.8

8.49

2.21

5.66

3.13

64.2

11.1

2.44

102

3.07

26.5

8.48

1.57

80 X 8

10

5

12.3

9.66

2.26

5.66

3.2

72.3

12.6

2.42

115

3.06

29.6

9.25

1.55

80 X 10

10

5

15.1

11.9

2.34

5.66

3.31

87.5

15.5

2.41

139

3.03

35.9

10.9

1.54

80 X 12

10

5

17.9

14.1

2.41

5.66

3.41

102

18.2

2.39

161

3

43

12.6

1.53

80 X 14

10

5

20.6

16.1

2.48

5.66

3.51

115

20.8

2.36

181

2.96

48.6

13.9

1.54

100 X 8

12

6

15.5

12.2

2.74

7.07

3.87

145

19.9

3.06

230

3.85

59.9

15.5

1.96

100 X 10

12

6

19.2

15.1

2.82

7.07

3.99

177

24.7

3.04

280

3.82

73.3

18.4

1.95

100 X 12

12

6

22.7

17.8

2.9

7.07

4.1

207

29.2

3.02

328

3.8

86.2

21

1.95

100 X 14

12

6

26.2

20.6

2.98

7.07

4.21

235

33.5

3

372

3.77

98.3

23.4

1.94

100 X 16

12

6

29.6

23.2

3.06

7.07

4.32

262

37.7

2.97

413

3.74

111

25.6

1.93

100 X 20

12

6

36.2

28.4

3.2

7.07

4.53

311

45.7

2.93

487

3.67

135

29.8

1.93

120 X 11

13

6.5

25.4

19.9

3.36

8.49

4.75

341

39.5

3.66

541

4.62

140

29.5

2.35

120 X 12

13

6.5

27.5

21.6

3.4

8.49

4.8

368

42.7

3.65

584

4.6

152

31.6

2.35

120 X 13

13

6.5

29.7

23.3

3.44

8.49

4.86

394

46

3.64

625

4.59

162

33.3

2.34

120 X 15

13

6.5

33.9

26.6

3.51

8.49

4.96

446

52.5

3.63

705

4.56

186

37.5

2.34